fbpx

Případová studie #1

Inkrementální nárůst tržeb

Pro první část této případové studie jsme vybrali klienta, který ačkoli není největší, tak je hezkým příkladem synergie a ukázkou, jak dokážeme přinést dodatečné tržby. Tento klient prodává primárně outdoorové oblečení a vybavení. Platformu Tanganica začal využívat na začátku listopadu 2020 – tedy v průběhu vánoční sezóny. Na grafu níže jsme zvolili časové období od 1.11.2020 do 31.1.2021 a to z důvodu, abychom mohli vidět případné ovlivnění vánocemi. První cca dva až tři týdny po spuštění probíhala fáze učení.

Graf č. 1 - Ukázka, že nedochází k tzv. “přelévání” uživatelů

Na tomto grafu z Google Analytics vidíme porovnání klientových kampaní v Google Shopping a těch, které jsou vytvořené a optimalizované naším systémem. Klient byl na začátku přesvědčený, že jeho kampaně jsou optimalizované na velmi vysoké úrovni a proto nám dal jen omezený rozpočet. Podle statistik vidíme, že náš systém byl schopný přivádět uživatele, kteří měli o 25% vyšší konverzní poměr než původní klientovy kampaně. Zároveň zde nemůžeme hovořit o tzv. přelévání trafficu, protože tržby, které jsme přinesly, byly dodatečné (čistě bez retargetingových kampaní)

O 25% větší konverzní poměr

Jsme pesvdeni, e s vyšším rozpotem bychom byli schopni pinést násobnvtí trby a zárovesi udret pvodní kvalitu trafficu. Samozejm, e na vyšších objemech se stává, e ást treb zane pelévat, ale na mnohem lepí efektivit(nízké PNO). 

Průměrný nárůst tržeb o 200%

Graf č. 2 - Průběh tržeb po ukončení fáze učení

V tomto druhém případě byl vybrán klient, který začal využívat Tanganicu na začátku února 2021. Podle jeho slov klienta byly jeho kampaně na maximu, protože přes svůj obchod prodává velice specifické zboží. Nicméně byl otevřený novým možnostem a naší platformu si vyzkoušel. Na grafu č. 2 vidíme průběh tržeb ve dvou týdnech od 15.2. do 28.2 (tedy ihned po ukončení fáze učení).

Je zde hezky vidět, že došlo k razantnímu nárůstu tržeb a to v průměru o 200%. Pozitivně ovlivněné byly i klientovy kampaně. I zde byl konverzní poměr uživatelů, kteří přišli přes kampaně Tanganica větší o přibližně 23%.

illustration10_29